ỦNG HỘ ĐÓNG GÓP TỪ THIỆN BÁC ÁI (THÁNG 9/ 2015) - Dây Quai Túi Giấy bọc nhựa đầu dây, Dây Đai, dây chống xì, dây thừng

HOTLINE: 

0903 887 346

ỦNG HỘ ĐÓNG GÓP TỪ THIỆN BÁC ÁI (THÁNG 9/ 2015)

Chuyến đi từ thiện tại Buôn Mê Thuột, các cá nhân, tổ chức, các bạn tình nguyện viên tham gia đóng góp sức người, sức của, mang lại mội ít niềm vui, no ấm cho dân bản vùng sâu vùng xa