Ủng hộ đóng góp từ thiện bác ái (Tháng 6/2016)

11/11/2019
Ủng hộ đóng góp từ thiện bác ái (Tháng 6/2016)

Chuyến đi từ thiện tại Buôn Mê Thuột, các cá nhân, tổ chức, các bạn tình nguyện viên tham gia đóng góp sức người, sức của, mang lại mội ít niềm vui, no ấm cho dân bản vùng sâu vùng xa


 

Viết bình luận của bạn: