3. Chính sách bảo hành

Thời hạn bảo hành: 1 năm

Những trường hợp được bảo hành và không bảo hành:

+ Được bảo hành: Sản phẩm đang còn trong thời hạn bảo hành, sản phẩm phải do lỗi của nhà sản xuất.

+ Không được bảo hành: Sản phẩm hư hỏng do sử dụng sai chức năng, lắp đặt không đúng theo hướng dẫn.

Địa điểm bảo hành: 384 Tô Ngọc Vân, Khu phố 4, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam